หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต


แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
News - Curve
และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

💪💪💪💪💪💪
สามารถอ่านบทความได้ที่ :
file:///C:/Users/NKP%20Sci/Downloads/แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น