หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

“7 ทักษะที่จำเป็นต้องมีในปี 2020”

“7 ทักษะที่จำเป็นต้องมีในปี 2020”


รายงานของ World Economic Forum: Future of Job Report ระบุคุณสมบัติ 10 ประการสำหรับคนทำงานในปี 2020 

โค้ชเกรียงศักดิ์  นิรัติพัฒนะศัย ได้สังเคราะห์ทั้ง 10 Skills เป็น “7 ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น” ที่เรียกว่า Soft Skills คือ 
1. การสังเกต 
2. การถาม 
3. การฟัง 
4. การวิเคราะห์ 
5. การลำดับความคิด 
6. การนำเสนอ 
7. การโน้มน้าว

และแนะนำแนวทางการพัฒนาทั้ง 7 ทักษะ เป็น How To ที่เหมาะกับคนไทย มีแนวคำถามเป็นเสมือน “โค้ชส่วนตัว”

ได้รับอนุญาตให้แชร์เป็นวิทยาทานสำหรับคนทั่วไปครับ

สามารถกดดูเพิ่มเติมลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น