หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

😊เชิญกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇

https://drive.google.com/file/d/1Mo6xoLpdDTnQfPbsHDoQuO-h_kp7LXJ3/view?usp=sharingที่มา: http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95/

เผยแพร่ : ศปก. กศน.
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น