หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

เจาะ 5 เทรนด์ เทคโนโลยี พลิกการเรียนในโลกอนาคต

เจาะ 5 เทรนด์เทคโนโลยี พลิกการเรียนในโลกอนาคต

       พลิกการเรียนในโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยี VR และ AI ที่เข้ามามีผลต่อระบบการเรียน     การสอนแบบห้องเรียนทั่วโลกและจะมีผลมากขึ้นไปอีกด้วยในอนาคตทั้งยังเข้ามาเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนดิจิทัล การเรียนรู้ร่วมกันในโลกออนไลน์ เพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดและมิใช่เป็นการแข่งขันกันเฉพาะมนุษย์ด้วยกันอีกต่อไป 
       สามารถอ่านเทรนด์เทคโนโลยีและกรณีศึกษา ที่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาในอนาคตซึ่งเป็นทิศทางของการศึกษาที่จะก้าวเดินไปในอนาคตได้ที่ https://techsauce.co/tech-and-biz/5-tech-trends-are-changing-the-way-we-learn/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น