หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

กศน. : ร่างกฎหมายเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาชน

กศน. : ร่างกฎหมายเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาชน
----------------------

       วีดิทัศน์ความเป็นมาและขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... 

สามารรับชมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=iDc294XMceE&feature=youtu.be

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น