หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

-----------------------------------
       แนวโน้มกระแสการเปลี่ยนแปงต่าง ๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงหลายมิติเกิดการกระจ่ายข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทัลที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จากปลายนิ้ว เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา คนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานปัจจุบันมีพฤติกรรมและความคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การทำงานและการใช้ชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก 

สามารถอ่านบทความได้ที่ : http://www.okmd.or.th/okmd-kratooktomkit/742/global-knowledge-society-world-of-learning-borderless

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น