หน้าแรก

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ทักษะแห่งศตวรรษใหม่ 

ทักษะและความรู้ดิจิทัล

--------------------------------------

การเป็นพลเมืองที่ดีในศตวรรษใหม่ เรียกร้องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงทักษะและความรู้ดิจิทัล (digital literacies) เพื่อให้พลเมืองประสบความสำเร็จในการทำงาน การใช้ชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมการเมือง

สามารถอ่านบทความต่อได้ที่ : https://thaidigizen.com/digital-citizenship/ch2-digital-literacies/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น